Hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Hot đng k nim 35 năm ngày Nhà giáo Vit Nam

Hòa chung trong không khí chào mng k nim 35 năm ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11 (20/11/1982- 20/11/2017), Trường Tiu hc Gio Châu đã t chc nhiu hot đng thiết thc, ý nghĩa đ thy- trò cùng thi đua phn đu. Các hot đng trong nhà trường thc s là đng lc đ thy- trò phát huy kh năng sáng to trong ging dy, hc tp và các hot đng văn hóa văn ngh.

Các lp hc đã thi đua trang trí theo ch đim “Nh ơn thy cô giáo” vi các th loi phong phú, đa dng: viết thơ, văn, v tranh… nhm giáo dc đi viên nhi đng hướng v truyn thng tôn sư trng đo.

Mt phong trào cũng không kém phn sôi ni đó là phong trào thao ging chào mng ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11. Các thy cô giáo đã thc s dày công, sáng to, tích cc ng dng công ngh thông tin trong mi bài ging nhm đt được hiu qu ti ưu nht cho tiết dy, các đng nghip có cơ hi hc tp ln nhau v chuyên môn nghip v.

Trong chui các hot đng thiết thc chào mng, ngày 10/11/2017, đi văn ngh đã tham gia Hi thi văn ngh chào mng 35 năm ngày Nhà giáo Vit Nam vi tiết mc liên khúc hát- múa Vì đàn em thân yêu, tiết mc đã tht s đ li trong lòng mi người xem cm xúc sâu sc v ngh giáo, v nhng chiến sĩ trên mt trn văn hóa hôm qua và hôm nay.

Không khí thi đua sôi ni chào mng ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11 đã tht s tr thành mt ngày hi văn hoá tinh thn ca thy- trò trường Tiu hc Gio Châu.

Mt s hình nh v các phong trào thi đua ca nhà trường: