Đoàn Thanh niên trường Tiểu học Gio Châu ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”